hörselnedsättning

Förebygga hörselnedsättning

År 2014 kom det en studie från Amerika som visar att om man äter två eller fler portioner fisk varje vecka minskar risken för hörselnedsättning med hela 20 procent.

Kvinnor som äter fisk varje vecka löper lägre risk att få nedsatt hörsel än kvinnor som sällan eller aldrig äter fisk. Studien bekräftar därmed tidigare forskning som visat att omega-3-fetter kan förebygga åldersrelaterad hörselnedsättning. Det ska inte spela någon roll vilken sorts fisk man väljer att äta. All fisk är bra. De kvinnor som deltog i denna studien som åt någon typ av fisk två eller flera gånger per vecka hade 20 procent lägre risk för att få hörselnedsättning. Forskarna tror att detta beror på att fiskens omega-3-fetter stimulerar blodflödet i innerörats cochlea, eller snäckan som den också kallas.

Ett annat sätt att förebygga hörselnedsättning är att inte exponera sig för starkt buller om det går att förebygga. Starka ljud skadar de känsliga strukturerna i den inre delen av örat, vilket leder till en permanent hörselnedsättning som ackumuleras under ens livstid. Ju högre ljudnivån är och ju längre du exponeras, desto större risk löper du att drabbas av en skada. Till och med vardagsljud som trafik eller apparater i hemmet som avger starka ljud kan skada din hörsel vid en lägre tids exponering. Genom att vara medveten om den bullernivå som finns runt omkring dig och genom att vidta några enkla åtgärder så kan du förhindra och begränsa hörselnedsättning genom hela livet.

Du kan begränsa din bullerexponering med enkla åtgärder som att bära öronproppar när du besöker en konsert eller en nattklubb och att enbart lyssna på musik i hörlurar på måttlig volym. Begränsa den tid som du tillbringar på mycket bullriga platser och låt din hörsel vila med regelbundna pauser i tyst miljö. Det du framför allt ska försöka undvika är plötsliga och mycket intensiva ljud som till exempel gevärsskott, eftersom de kan orsaka omedelbar och permanent hörselnedsättning. En volym på över 130 dB kan mycket snabbt orsaka obotliga skador på hårcellerna i din hörsnäcka. Även långvarig exponering för låga bullernivåer på 80-90 dB kan leda till en permanent hörselnedsättning. Idag finns det moderna lösningar i form av en smart mobilapp som kan övervaka hur du exponeras för skadliga bullernivåer.

Hur starkt är då för starkt ljud? Vår hörsels uppfattning när det gäller starka ljud är den bästa vägledningen. Om du tycker att ett ljud är för starkt så är det också det, men bullernivåerna är skadliga om du måste ropa för att kunna höras av någon som befinner sig mindre än en meter bort eller om du lyssnar på musik i hörlurar och inte kan höra trafikljud eller personer som pratar i närheten. Kom ihåg att starka ljud inte behöver vara fysiskt smärtsamma för att skada din hörsel.

Det är viktigt att föräldrar föregår med gott exempel och att tänka på att inte höja ljudnivån i hemmet onödigt mycket. Det är även viktigt att vi lär våra barn att de ska lyssna på musik och titta på TV på en säker volymnivå. Vi måste lära oss att akta vår hörsel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *